10

Pro, 2015

Spolupráce. Aktivita. Motivace. Představili byste si pod těmito slovy studentský parlament? Ten, kdo se práci v něm aktivně věnuje, snad ano. Studenti možná ani neví, jaké možnosti a výhody můžeme mít. A jak to vypadá s parlamentem u nás, Studentským parlamentem Gymnázia Třebíč?

Začátky jsou vždycky těžké. Ale pokud se do něčeho pustíte naplno, jde to. Naším cílem bylo a stále je vytvořit skutečně fungující studentský parlament, který bude zastupovat hlas studentů. Proto nás v prosinci loňského roku napadlo zorganizovat sobotní dobrovolné setkání, kde se navzájem poznávali zástupci jednotlivých tříd. Hlavním bodem se stala tvorba stanov, základního dokumentu parlamentu. Díky tomu jsme o měsíc později uspořádali volby do rady, což je orgán stojící v čele parlamentu. Zde byli za každý ročník vyššího gymnázia zvoleni zástupci, za všechny ročníky nižšího gymnázia zástupce jeden. Dále jsme zvolili předsedu a místopředsedu parlamentu.V letošním školním roce, tedy necelý rok našeho fungování, máme za sebou jedno volební období, poměrně úspěšnou činnost a před sebou vizi aktivního a rozvíjejícího se studentského parlamentu.Co by mělo být cílem parlamentu? A jaká by měla být jeho činnost? Spolupráce a komunikace studentů s vedením školy je prioritní. Ale nesmíme zapomínat také zájem o dění ve škole či podporu školních i mimoškolních aktivit. Samozřejmá je účast na různých akcích, ať už charitativních nebo reprezentativních. Jako náš největší úspěch momentálně považujeme Český den proti rakovině, kdy se podařilo vybrat 32 262,- Kč.

V říjnu proběhlo v Jihlavě setkání zástupců studentských parlamentů středních škol v Kraji Vysočina, kterého se zúčastnili čtyři naši zástupci. Místo přímo dýchalo inspirací, zkušenostmi a nadšením mladých lidí, kteří chtějí dělat něco navíc pro svoji školu a kteří chtějí zlepšovat prostředí, ve kterém se každý den pohybují. Vždyť když se spojí víc aktivních lidí se spoustou nápadů, mohou vznikat jedinečné projekty. Nemíváte někdy také malou, ojedinělou myšlenku, ze které by mohly vznikat velké věci?

Michaela Doležalová, Šimon Horký