7

Lis, 2014

Slavný nápis zbudovala v roce 1923 na jižním svahu hory Mount Lee místní developerská firma jako svoji reklamu. Ta měla podpořit nově vznikající zástavbu. Původní nápis zněl HOLLYWOODLAND, byl osvětlený čtyřmi tisíci žárovek a písmena byla dřevěná.

Nejdříve se postupně rozsvítily části „HOLLY“, „WOOD“ a „LAND“ a potom se rozzářil celý nápis, který měřil na výšku 15 metrů. Za písmenem L měl domek údržbář, který se staral o osvětlení. Písmena měla být po roce a půl z kopce odstraněna, ale díky nečekaně rychlému rozmachu filmového průmyslu se z nich stal symbol Los Angeles. A tak nápis zůstal na svém místě, byť zkrácený, dodnes.V roce 1978 byla při rekonstrukci dřevěná písmena nahrazena o něco menšími, kovovými. Jejich výška je 14 metrů, celé slovo měří 110 metrů.

Dnes se není možné přímo k nápisu vůbec dostat. Nevedou k němu žádné silnice, dokonce se tam vůbec nesmí. Je oplocen a má i svoji vlastní ostrahu.

Smutně nápis „proslavila“ britská herečka Peg Entwistleová, která v roce 1932 po marném úsilí prosadit se ve filmu spáchala sebevraždu skokem z písmene H. A následovali další lidé, kteří byli zklamáni životem, neúspěchem a krutou realitou filmového průmyslu.

Nápis se tak stal nejen symbolem slávy, bohatství a úspěchu, ale také symbolem ztracených nadějí a neuskutečněného „amerického snu“.

Mgr. Lenka Mahelová

Obr. 1 AUTOR NEUVEDEN. http://www.tomborst.com/hollywood.htm [online]. [cit. 13.9.2014]. Dostupný na WWW: http://www.tomborst.com/sign_histlg.jpg
Obr. 2 AUTOR NEUVEDEN. http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_Hollywood [online]. [cit. 13.9.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Hollywood-Sign.jpg/280px-Hollywood-Sign.jpg